Floreren in de sport

RRené staat voor het begeleiden van sporters naar optimale prestaties. Dat technische, tactische en fysieke vaardigheden een belangrijke rol spelen voor het leveren van topprestaties wordt algemeen erkend. Hier wordt ook regelmatig op getraind. Ook mentale vaardigheden zijn echter van belang om tot topprestaties te komen. Zij zorgen ervoor dat de technische, tactische en fysieke mogelijkheden van een sporter volledig benut kunnen worden. Want een sporter zonder zelfvertrouwen durft niet op zijn techniek te vertrouwen, een sporter met concentratieproblemen kan niet de juiste informatie verzamelen om de beste tactische keuzes te maken en een sporter met wedstrijdspanning kan soms letterlijk fysiek blokkeren.

 Net als alle andere vaardigheden zijn ook mentale vaardigheden trainbaar. Maar hoe? Rrené zorgt eerst voor een bewustwordingsproces. Hoe gedraag ik me voor en tijdens wedstrijden? Wat is het effect daarvan op mijn prestaties? Hoe voel ik me daarbij? Helpt dat? Met de antwoorden op dit soort vragen wordt een profiel opgesteld met de sporter om te bepalen waar zijn krachten en zijn ontwikkelpunten liggen. Met dit profiel kan dan een concreet stappenplan uitgewerkt worden om tot nog betere prestaties te komen. Hierbij kan het gaan om het oplossen van een mentaal probleem, maar zeker ook om het versterken van al aanwezige mentale vaardigheden. Concrete doelen stellen, concentratieoefeningen, ontspanningsoefeningen, gedachtecontrole en visualisatie zijn mogelijke vaardigheden die kunnen voorkomen in een stappenplan.

 Bovenstaande tekst gaat over de begeleiding van een sporter als individu. Ook op teamniveau spelen mentale processen een rol. Rolverdeling, acceptatie van die rollen, effectieve communicatie, teamdoelen en vertrouwen in het team en op elkaar zijn essentieel voor een goed functionerend team. Ook voor teams is de eerste stap bewustwording, dus wat speelt zich allemaal af in het team en is dat de meeste effectieve manier? Als dat in beeld gebracht is kan ook hierin overleg met de coach een stappenplan gemaakt worden om de effectiviteit en dus de prestaties van het team te verbeteren.

Copyright 2016 RRené - Zwijsenstraat 2, 5062 CW Oisterwijk - +31(0)630392755 - info@rrene.nl - www.rrene.nl

Top